Hvis du er generet af støj fra motorvejen i Silkeborg, bør du indgive en skriftlige klage til myndighederne inden 11. september 2017.

Klagen sendes til Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland.
 • Pr. brev til:
  Det Jyske Kommissariat
  Lyseng Alle 1
  8270 Højbjerg
 • Pr. mail til:
  post@kommissarius.dk evt. med vedhæftet fil.


Word
(.docx)

OpenDocument
(.odt)

Rich Text
(.rtf)

Klageskabelon med brevhoved

download

download

download

Kommissarius bekræfter modtagelsen i e-Boks. Du vil senere fra Kommissarius modtage en indkaldelse med 4 ugers varsel, når de er ude at kigge på forholdene.

Beskriv med egne ord den støj, som du oplever, såvel udenfor som indenfor. Det er måske kun få ord, der skal bruges.

Eksempler til beskrivelsen:

 • Hvordan påvirker støjen din hverdag?
 • Støj som du hører udenfor – støj som du hører indenfor.
 • Har det påvirket ejendommens salgspris?
 • Andre gener som eksempelvis lysindfald?
 • Tidspunkter på dagen, hvor støjen er højest mest belastende?
 • Har du den oplevelse, at den nuværende støj ikke svarer til den forventede?

Se i øvrigt Vejdirektoratets klagevejledning.